Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2019

Miguela
19:22
Reposted fromshakeme shakeme viaedarcy edarcy

October 08 2019

Miguela
17:57
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, pózniej - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za kazdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— Katarzyna Biegańska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaedarcy edarcy

September 06 2019

Miguela
05:55
7879 e8a5 390
Reposted fromthetemple thetemple viafenoloftaleina fenoloftaleina
05:54
Derek: Okay…what do we want to promise each other?
Meredith: That you’ll love me, even when you hate me.
Derek: To love each other…even when we hate each other. [writes it down on the post-its] No running. Ever. Nobody walks out. [Meredith joins him on the benches] No matter what happens.
Meredith: No running.
Derek: What else?
Meredith: That we’ll take care of each other even when we’re old and smelly and senile. And…if i get Alzheimer’s and i forget you…
Derek: I will you remind you who i am, every day. [They smile at each other] To take care when old, senile, smelly. This…is..forever. [Derek finishes writing on the post-it, then gives it and the pen to Meredith] Sign.
Meredith: This is our wedding? A post-it?
Derek: Mhmm. Well, if you sign it. [Meredith signs it happily and then hands it back to Derek]
Meredith: Now what?
Derek: Now, I kiss the bride. [He kisses her tenderly. Meredith’s smiling as they kiss. Then Derek slowly pulls back]
Meredith: Married.
Derek: Married.
— Season 5, episode 24 (via kwailabear)
Miguela
05:53
3343 002a 390
Miguela
05:35
9928 91ee 390
Miguela
05:35
5073 5849 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viafenoloftaleina fenoloftaleina
Miguela
05:35
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Miguela
05:35
Patrzy Pani w niebo jakby za czymś bardzo tęskniła.
Uśmiecha się Pani a oczy są smutne.
Miguela
05:34
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viafenoloftaleina fenoloftaleina
Miguela
05:28
Miguela
05:27
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee vialissie lissie
Miguela
05:27
0036 a790 390
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow vialissie lissie
Miguela
05:27
2187 50c2 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialissie lissie
Miguela
05:27
4109 beba 390
Reposted fromkarsina karsina vialissie lissie
Miguela
05:26
W tym kraju ludzie nie cenią sobie poranka. Budzą się gwałtownie na dzwonek budzika, który druzgoce ich sen jak cios siekiery, i od razu stają się niewolnikami żałosnego pośpiechu. Niech mi pan powie, cóż może być wart dzień, który zaczyna się od takiego aktu przemocy? Co musi dziać się z ludźmi, którzy co dzień za pośrednictwem budzika doznają miniaturowego elektrowstrząsu? Każdego dnia przyzwyczaja się ich do przemocy, każdego dnia oducza się ich od rozkoszy. Proszę mi wierzyć, że o charakterze ludzi decydują ich poranki.
— Milan Kundera
Reposted frommalw malw vialissie lissie
05:23
9972 29dc 390
Reposted frombrumous brumous vialissie lissie
Miguela
05:23
1477 701a 390
Reposted fromcalifornia-love california-love vialissie lissie

September 03 2019

Miguela
07:53
8215 9ec6 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialissie lissie
Miguela
07:53
7080 2cf8 390
Reposted fromxawery xawery vialissie lissie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl