Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

Miguela
22:10
Miguela
22:10
8885 78e4 390
Reposted fromhagis hagis viapowidlo powidlo
22:09
2284 f78f 390

eliixur:

🌱

Reposted fromabsolem absolem viapowidlo powidlo
Miguela
22:09
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapowidlo powidlo
Miguela
22:08
9113 64cc 390
Reposted frommessinhead messinhead viapowidlo powidlo
Miguela
22:08
8854 7263 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapowidlo powidlo
Miguela
21:57
7949 9075 390
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viapowidlo powidlo
Miguela
21:56
Reposted frombluuu bluuu viapowidlo powidlo
Miguela
21:55
8311 c11b 390
Reposted fromflowerstandman flowerstandman viapowidlo powidlo
Miguela
21:55

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viapowidlo powidlo

January 06 2018

Miguela
17:35
Reposted frombluuu bluuu vialissie lissie

November 16 2017

Miguela
22:29
0921 2f6f 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaedarcy edarcy
Miguela
22:12
Miguela
22:08
5240 bf4c 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viavstane vstane
Miguela
22:08
To kobieta wybiera mężczyznę, który ją wybierze.
Reposted frominfrezja infrezja viavstane vstane
Miguela
22:06
8172 8b7b 390
~ Leopold Tyrmand - "Dziennik 1954"
Reposted fromtimetolove timetolove viavstane vstane
Miguela
22:05
3525 5b80 390
Reposted fromkociola kociola viavstane vstane
Miguela
21:57
1240 f752 390
Jarosław Borszewicz - List do nieobecnej
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viavstane vstane
Miguela
21:57
Miguela
21:19
Mała, czy on wie, jakie są twoje ulubione kwiaty? Czy pytał, co jest twoją ulubioną potrawą? Czy on zna twój ulubiony kolor; czy wie, w jakich sklepach zawsze potrafisz się zgubić, jakie zapachy lubisz i jaką kawę pijesz? Pewnie, że są to drobne rzeczy, ale to właśnie z nich składa się życie. Jeżeli mężczyzna interesuje się tobą - nie związkiem samym w sobie, nie tym, co możesz mu dać i nie tym, co on przy tobie czuje - to będzie chciał te wszystkie rzeczy wiedzieć.
— Listy do Małej.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viavstane vstane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl