Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2019

Miguela
19:21
0249 a16c 390
Reposted fromoll oll viaedarcy edarcy
Miguela
19:21
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viaedarcy edarcy
Miguela
19:20
8664 f102 390
poświatowska.
Reposted fromrol rol viaedarcy edarcy
Miguela
19:18
9372 8bf4 390
Reposted frompierdolony pierdolony viafairyland fairyland
Miguela
19:18
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
Miguela
19:18
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaedarcy edarcy

May 09 2019

Miguela
07:27

Ludzie boją się dotyku, bo dotyk przeznaczony jest dla najbliższych, bo nie wypada, bo dotyk ma podtekst erotyczny, bo dotyk ukaże słabość, odsłoni prawdziwe uczucia. Bez ustanku dotykamy tylko klawiatury, telefonów, różnego rodzaju sprzętu. Zimny, pozbawiony uczuć dotyk. 

— Gabriela Gargaś – Jutra może nie być
Miguela
07:24
3824 fc9f 390
Reposted fromasxhin asxhin viaedarcy edarcy
Miguela
07:24
5626 a7c8 390
Reposted fromtichga tichga viaedarcy edarcy
Miguela
07:24
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaedarcy edarcy

May 08 2019

Miguela
19:08
3348 596e 390
J.L. Wiśniewski
Reposted fromimbirimbir imbirimbir viaedarcy edarcy
Miguela
19:05
2032 c0de 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialissie lissie
Miguela
18:57
18:56
9199 52da 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaedarcy edarcy
Miguela
18:52
7694 aef7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaedarcy edarcy
Miguela
18:51
Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss viaedarcy edarcy
Miguela
18:50
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaedarcy edarcy
Miguela
18:49
9433 1bb9 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaedarcy edarcy

March 22 2019

Miguela
16:56
7694 aef7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaedarcy edarcy
Miguela
16:56

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz viaedarcy edarcy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl