Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

Miguela
21:30
Reposted fromjasminum jasminum vialissie lissie
Miguela
21:30
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialissie lissie
Miguela
21:30
4893 f31b 390
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja vialissie lissie
Miguela
21:24
2545 a98f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialissie lissie
21:24
7852 fbae 390
Reposted fromturquoise turquoise vialissie lissie
21:21
8221 ba42 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialissie lissie
Miguela
21:20
1701 4c9e 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven vialissie lissie
Miguela
20:50
6512 9881 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialissie lissie

September 21 2017

Miguela
17:59
3715 c4e6 390
Reposted fromkarahippie karahippie vialissie lissie

August 08 2017

Miguela
15:39
5502 396c 390
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika vialissie lissie

July 31 2017

Miguela
21:51
Reposted fromnoticeable noticeable vialissie lissie
Miguela
19:29
Są ludzie, którzy potrafią nie myśleć. Potrafią skupić się na egzaminach, mają w głowie listę zakupów, pieką ciasta a w niedzielę czytają książki. Są ludzie, którzy cieszą się każdym dniem, nową bluzką, wizytą u fryzjera, wyjściem do kina z bliską im osobą. Są też tacy ludzie, którzy myślą za dużo. Myślą o upływającym zbyt szybko czasie, o tym, że wszystko się nieustannie zmienia, o swoim życiu. Każdego wieczoru martwią się, że oto minął kolejny dzień, kolejny dzień minął im na niczym. Boją się, że zabraknie im czasu, że nie zdążą zrobić wszystkiego co chcieliby zrobić, nie zdążą powiedzieć swoim bliskim, że ich kochają i potrzebują. Że każda minuta, która właśnie mija to kolejna minuta bliżej końca. Ich, bądź tych na którym im zależy. Dla niektórych 24 lata to wiek bardzo młody, start w przyszłość, początek dorosłego życia. Dla innych to dopiero początek szukania sensu, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie ,,kim chcę być? kim jestem?" i przygnębienie, że wciąż nie wiedzą. Rok, kolejny i jeszcze następny a z nim więcej niepewności, więcej smutku, zniechęcenia i coraz mniej ciepła i czułości.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso vialissie lissie
Miguela
19:29
1894 9c52 390
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaedarcy edarcy
Miguela
19:28
0797 944d 390
Reposted fromslodziak slodziak vialissie lissie
19:27
Miguela
19:27
9962 c306 390
Reposted fromretaliate retaliate vialissie lissie
Miguela
19:27
5502 396c 390
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika vialissie lissie

July 18 2017

16:15
2921 0265 390

ahoradote:

Sherilyn Fenn as  Audrey Horne  in Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack viaedarcy edarcy
Miguela
16:14
4298 58c1 390
Reposted frommollim mollim viaedarcy edarcy

July 03 2017

Miguela
19:00
5146 c979 390
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vialissie lissie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl