Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

Miguela
16:56
7694 aef7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaedarcy edarcy
Miguela
16:56

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz viaedarcy edarcy
Miguela
16:56
Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss viaedarcy edarcy

February 25 2019

Miguela
20:19
7163 7020 390
Reposted fromnyaako nyaako viaedarcy edarcy
Miguela
20:18
Miguela
20:16
6385 74ae 390
Reposted fromsoftboi softboi viaTypowoNegatywny TypowoNegatywny

February 12 2019

Miguela
20:14
-Proszę pani?  - Tak?  - Skąd wiadomo, że się kogoś kocha?  - To jest różnie, ale jest chyba tak, że kiedy się wie, że... a przynajmniej, kiedy nam się wydaje, że jest ktoś, z kim chciałoby się zostać już na zawsze.  - I nie można bez niego żyć.  - Właśnie. Jeśli dwoje ludzi nie może bez siebie żyć, to jest to miłość.
— John Ajvide Lindqvist
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Miguela
20:11
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viaidosk8 idosk8
Miguela
20:10
Reposted fromshakeme shakeme viaidosk8 idosk8
Miguela
20:09
4360 bc25 390
Miguela
20:09
Miguela
20:08
2866 f114 390
Reposted frompiehus piehus viagriber griber
Miguela
20:06
3451 b0ca 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialeksandra leksandra
Miguela
20:05
Miguela
20:05
5988 bb5f 390
Miguela
20:05
Miguela
20:05
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed
Miguela
20:05
chciałabym Ciebie tutaj
— najlepiej dziś. teraz.
Reposted fromaisajo aisajo viasweetchocolate sweetchocolate
Miguela
20:04
The perfect Valentine’s Day.
Miguela
20:03
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl