Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2018

Miguela
16:14
“ nie wolno Ci rozmyślać za dużo. wstań, pobiegaj, posprzątaj dom, upiecz ciasto, a potem je zjedz, wsiądź na rower, zadzwoń do przyjaciółki, poczytaj, idź na spacer. rób wszystko na co masz ochotę, tylko nie rozmyślaj. to Cię niszczy. ”
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty vialissie lissie
Miguela
16:13
Miguela
16:13
1681 abf9 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vialissie lissie
Miguela
16:13
2004 ddfa 390
Reposted fromsarazation sarazation vialissie lissie
Miguela
16:12
3999 d838 390
Reposted fromcalifornia-love california-love vialissie lissie
Miguela
16:12
Reposted frombluuu bluuu vialissie lissie
Miguela
16:12
gdy jesteśmy młodzi, często nie wiemy jeszcze, czego tak naprawdę pragnie nasze serce. Dręczy nas obawa, że przejdzie nam coś obok nosa, i choć mamy przed sobą całe życie, wydaje się, że czas przecieka nam przez palce. Boimy się, że jeśli nie zrobimy czegoś od razu, to nie zrobimy tego nigdy.
— Charlotte Link "Dom sióstr"
Reposted fromdreamadream dreamadream vialissie lissie

February 24 2018

Miguela
22:24
2602 b041 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viakiks kiks
Miguela
22:24
Reposted fromFlau Flau viainaya inaya
Miguela
22:22
2004 ddfa 390
Miguela
22:22
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Miguela
22:21
1911 9ef2 390
Reposted fromnutt nutt vianiemaproblemu niemaproblemu
Miguela
22:19
Miguela
22:19
Silna kobieta to taka, która widzi swoje błędy wynikające ze słabości. Nie wierzę w istnienie kobiety stabilnej emocjonalnie zawsze... Menstruacja to uniemożliwia.
— "Porypana panna"
Miguela
22:19
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromvaliumcunt valiumcunt vianiemaproblemu niemaproblemu
22:18
3699 315d 390
Reposted fromturquoise turquoise viaavooid avooid
Miguela
22:17
Reposted fromshakeme shakeme viaskrzacik skrzacik
Miguela
22:16
Nie trzeba znać kogoś długo, aby na stałe ulokował się w naszym życiu. Musi tylko znaleźć drogę prosto do naszego serca, poruszyć wszystkie właściwe struny. Czasem już poznając kogoś, wiesz, że będzie dla ciebie kimś ważnym. I nie mówię tu o miłości od pierwszego wejrzenia. Nigdy w nią nie wierzyłam. Wierzyłam natomiast w to, że każdy człowiek spotkany na naszej drodze nie staje na niej przypadkiem. Niektórzy mieli nas skrzywdzić, a inni uratować. Jeszcze inni mieli robić i jedno, i drugie. 
— Anna Bellon
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaavooid avooid
Miguela
22:15

- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest? 
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia? 
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.

— Hłasko
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viamorsik morsik
Miguela
22:15
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl