Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2020

Miguela
16:35
i myślą przywieram do twego imienia
tak
jak rękoma przywieram do twej szyi
— Poświatowska.
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaedarcy edarcy

May 12 2020

Miguela
18:13
Zawsze się bałam. Bałam się być zbyt brzydka i bałam się być zbyt piękna. Bałam się za bardzo zbliżyć do drugiego człowieka i równie mocno obawiałam się odrzucenia. Bałam się drwin. Bałam się oskarżeń, że się mylę, i równie mocno obawiałam się uznania mnie za arogancką, kiedy miałam rację. Takie życie bardzo wyczerpuje. W końcu brakuje już sił, wszystkie źródła są puste i człowiek chce tylko wydobyć się ze swojego życia. Zmienić. Stać kimś innym.
— Majgull Axelsson – Ta, którą nigdy nie byłam
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaedarcy edarcy

May 02 2020

Miguela
15:30
6136 5ecb 390
Reposted fromonhigh onhigh viaedarcy edarcy

March 27 2020

Miguela
16:47
Reposted fromshakeme shakeme vialissie lissie
Miguela
16:47
Reposted fromshakeme shakeme vialissie lissie
Miguela
16:47
0140 c481 390
Reposted fromverronique verronique vialissie lissie
Miguela
16:47
3571 bd1c 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialissie lissie
Miguela
16:47
Reposted fromshakeme shakeme vialissie lissie

February 16 2020

Miguela
17:24
Reposted fromheroes heroes vialissie lissie
Miguela
17:24
Reposted fromshakeme shakeme vialissie lissie
Miguela
17:24
0089 093a 390
Ronda, Spain
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaedarcy edarcy
Miguela
17:23
2060 9a07 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viaedarcy edarcy
Miguela
17:23
Reposted frombluuu bluuu viaedarcy edarcy

January 16 2020

Miguela
15:54
...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.

— Sylvia Plath
Reposted fromolund olund viaedarcy edarcy
Miguela
15:53
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromcorvax corvax viaedarcy edarcy

December 17 2019

12:27
8933 1e70 390
Reposted fromnosmile nosmile viaeh-hee eh-hee
Miguela
12:26
2128 07bd 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapodprzykrywka podprzykrywka
Miguela
12:26
Reposted fromshakeme shakeme viapodprzykrywka podprzykrywka
Miguela
12:26
Miguela
12:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...