Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2020

Miguela
15:54
...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.

— Sylvia Plath
Reposted fromolund olund viaedarcy edarcy
Miguela
15:53
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromcorvax corvax viaedarcy edarcy

December 17 2019

12:27
8933 1e70 390
Reposted fromnosmile nosmile viaeh-hee eh-hee
Miguela
12:26
2128 07bd 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapodprzykrywka podprzykrywka
Miguela
12:26
Reposted fromshakeme shakeme viapodprzykrywka podprzykrywka
Miguela
12:26
Miguela
12:26
Miguela
12:23
8473 acf0 390
Reposted fromnyaako nyaako viaedarcy edarcy
Miguela
12:23
9394 719f 390
Reposted fromanheros anheros viaedarcy edarcy

December 10 2019

Miguela
11:37
Reposted fromshakeme shakeme viapowidlo powidlo
Miguela
11:36
0854 2440 390
Reposted fromprzegrany przegrany viapowidlo powidlo
Miguela
11:09
Reposted fromshakeme shakeme viapowidlo powidlo
11:05
6612 6c07 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viapowidlo powidlo
Miguela
11:01
6951 a0fc 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viapowidlo powidlo
Miguela
11:00
Miguela
11:00
2369 335e 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viapowidlo powidlo
Miguela
11:00
Reposted fromshakeme shakeme viapowidlo powidlo
Miguela
10:58
0068 20e2 390
Reposted fromBabson Babson viapowidlo powidlo
Miguela
10:58
1279 7881 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapowidlo powidlo
Miguela
10:56
8150 0c1d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapowidlo powidlo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl