Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2020

Miguela
16:47
Reposted fromshakeme shakeme vialissie lissie
Miguela
16:47
Reposted fromshakeme shakeme vialissie lissie
Miguela
16:47
0140 c481 390
Reposted fromverronique verronique vialissie lissie
Miguela
16:47
3571 bd1c 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialissie lissie
Miguela
16:47
Reposted fromshakeme shakeme vialissie lissie

February 16 2020

Miguela
17:24
Reposted fromheroes heroes vialissie lissie
Miguela
17:24
Reposted fromshakeme shakeme vialissie lissie
Miguela
17:24
0089 093a 390
Ronda, Spain
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaedarcy edarcy
Miguela
17:23
2060 9a07 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viaedarcy edarcy
Miguela
17:23
Reposted frombluuu bluuu viaedarcy edarcy

January 16 2020

Miguela
15:54
...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.

— Sylvia Plath
Reposted fromolund olund viaedarcy edarcy
Miguela
15:53
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromcorvax corvax viaedarcy edarcy

December 17 2019

12:27
8933 1e70 390
Reposted fromnosmile nosmile viaeh-hee eh-hee
Miguela
12:26
2128 07bd 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapodprzykrywka podprzykrywka
Miguela
12:26
Reposted fromshakeme shakeme viapodprzykrywka podprzykrywka
Miguela
12:26
Miguela
12:26
Miguela
12:23
8473 acf0 390
Reposted fromnyaako nyaako viaedarcy edarcy
Miguela
12:23
9394 719f 390
Reposted fromanheros anheros viaedarcy edarcy

December 10 2019

Miguela
11:37
Reposted fromshakeme shakeme viapowidlo powidlo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl