Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2019

Miguela
11:36
0854 2440 390
Reposted fromprzegrany przegrany viapowidlo powidlo
Miguela
11:09
Reposted fromshakeme shakeme viapowidlo powidlo
11:05
6612 6c07 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viapowidlo powidlo
Miguela
11:01
6951 a0fc 390
Reposted fromsilkydreams silkydreams viapowidlo powidlo
Miguela
11:00
Miguela
11:00
2369 335e 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viapowidlo powidlo
Miguela
11:00
Reposted fromshakeme shakeme viapowidlo powidlo
Miguela
10:58
0068 20e2 390
Reposted fromBabson Babson viapowidlo powidlo
Miguela
10:58
1279 7881 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapowidlo powidlo
Miguela
10:56
8150 0c1d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapowidlo powidlo
Miguela
10:56
5600 c531 390
Reposted fromhormeza hormeza viapowidlo powidlo
Miguela
10:56
6360 ad3d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapowidlo powidlo
Miguela
10:56
Reposted fromFlau Flau viapowidlo powidlo

November 23 2019

Miguela
20:34
4663 24cc 390
Reposted fromkropq kropq viapowidlo powidlo
Miguela
20:33
1106 5bad 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapowidlo powidlo
Miguela
20:33
2553 fa07 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viapowidlo powidlo
Miguela
20:33
1284 653a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapowidlo powidlo
Miguela
20:33
7776 62b3 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapowidlo powidlo

November 02 2019

Miguela
19:22
Reposted fromshakeme shakeme viaedarcy edarcy

October 08 2019

Miguela
17:57
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, pózniej - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za kazdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— Katarzyna Biegańska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaedarcy edarcy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...